logistyka

Logistyka, jako cykl planowania, realizacji i kontroli sprawnego i wydajnego ekonomicznie transferu naszych produktów z punktu pochodzenia do punktu docelowego, jest niezwykle ważnym punktem naszej działalności. Przykładamy wagę do terminowości i bezpieczeństwa dostarczania ładunku, ponieważ mamy świadomośći, iż tylko takie podejście może skutkować zadowoleniem naszych klientów. Dbamy także o sprawny przepływ informacji towarzyszącej procesowi transportu.

Dzięki współpracy ze sprawdzonymi agencjami celnymi oraz przewoźnikami i spedytorami, jesteśmy w stanie dostarczyć swoje produkty w najdalsze zakątki Polski i Europy. Taka współpraca stanowi także gwarancję odpowiedzialnego
i sprawnego przewozu produktów.

Mamy możliwość transportu samochodowego i kolejowego.
Posiadamy dostęp do stacji przeładunkowej LHS w Staszowie
oraz magazyny na terenie Niemiec w Oldenburgu i Halle (Salle),
a także w Staszowie.